Projekt MPSVaR 2017

Submitted by admin on Sat, 11/18/2017 - 12:06

Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb a dotácia na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Nezisková organizácia Lepšia cesta, n. o. dostala na základe žiadosti na rok 2017 z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny dotáciu na podporu vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately podľa § 3 ods. 1 písm. b), c), d) zákona č. 544/2010 Z. z. v platnom znení vo výške 5 000 Eur. Aj vďaka tejto finančnej podpore z MPSVaR SR realizujeme naše aktivity v roku 2017.

Projekt BSK 2017

Submitted by admin on Fri, 11/17/2017 - 20:47

Predstavujeme vám projekt “Poskytovanie sociálno-psychologických služieb pre závislých klientov a ich rodinných príslušníkov v rozsahu kompetencií udelenej akreditácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky”

Projekt MZSR 2017 - akonehulit.sk

Submitted by admin on Fri, 11/17/2017 - 20:33

Pilotný projekt „Ako nehulit – testovanie interaktívnej web stránky“

Nezisková organizácia Lepšia cesta, n. o. realizuje pilotný projekt „Ako nehuliť – testovanie interaktívnej web stránky“. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR - v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2017. Projektové aktivity sa začali v septembri 2017 a budú ukončené 31. decembra 2017. Výška nenávratného finančného príspevku je 10 000,00 €.

Projekt MZSR 2016 - akonehulit.sk

Pilotný projekt „Ako nehuliť“ – on-line internetové poradenstvo a terapia pre užívateľov marihuany

Nezisková a organizácia Lepšia cesta, n. o. realizuje pilotný projekt „Ako nehuliť“ – on-line internetové poradenstvo a terapia pre užívateľov marihuany. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva zdravotníctva SR - v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2016. Projektové aktivity sa začali v novembri 2016 a budú ukončené 31. marca 2017. Výška nenávratného finančného príspevku je 15 439,00 €.